Rozbiory Polski

Rozbiory PolskiRozbiory Polski – okres w dziejach Polski w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły. Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Fazy rozbiorów to: I rozbiór Polski – 1772 rok, II rozbiór Polski – 1793 rok,  III rozbiór Polski – 1795 rok.

« Powrót do Leksykonu