Rożyszcze

Rożyszcze – miasto w obwodzie wołyńskim w dawnym województwie wołyńskim na Ukrainie. W trakcie okupacji niemieckiej dokonano eksterminacji ludności żydowskiej. W sierpniu 1942 roku przy udziale niemieckiej żandarmerii i ukraińskiej policji rozstrzelało około trzy tysiące żydowskich mieszkańców miejscowego getta w pobliskiej kopalni piasku. Podczas rzezi wołyńskiej w 1943 roku w mieście istniała zakonspirowana polska samoobrona w liczbie 130 ludzi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz