Michałek Rudolf

Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985–1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL.

Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (1964). W 1969 otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych, a w 1973 habilitował się. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz