Smolarek Ryszard

Ryszard Smolarek (ur. 10 maja 1952 w Kole) – polski menedżer, polityk, poseł na Sejm X kadencji PRL, I, II i III kadencji RP.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1976). W 1989 został wybrany na posła X kadencji z listy PZPR. W latach 1991–2001 był posłem I, II i III kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pracował m.in. w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mandat w Sejmie utracił w 2001 na skutek orzeczenia sądu kończącego postępowanie lustracyjne, prawomocnie uznającego go za tzw. kłamcę lustracyjnego. Sam zainteresowany już w trakcie I kadencji zaprzeczał, by był tajnym współpracownikiem kontrwywiadu służb specjalnych PRL.

« Powrót do Leksykonu