Rząd

Rząd – najczęściej rozumiany jako aparat administracyjny i organ rządzący, czyli sprawujący władzę wykonawczą. Zazwyczaj rząd ma charakter kolegialnego organu władzy i jest powoływany, jak i odwoływany. Na czele rządu stoi zazwyczaj premier. Pojęcie ma także inne znaczenia, jak np. rząd liczb/cyfr w matematyce.

« Powrót do Leksykonu