Sicherheitspolizei

Sicherheitspolizei (Sipo) – niemiecka policja bezpieczeństwa, zwana w skrócie Sipo. Działała od wiosny 1919 roku, podczas plebiscytu na Górnym Śląsku. stała się jedyną zorganizowaną siłą wojskową strony niemieckiej na obszarze plebiscytowym. Zgodnie z tajnymi dyrektywami płynącymi z Berlina jej funkcjonariusze dopuszczali się aktów przemocy wobec działaczy polskich, utrudniali ich legalne działanie, stosowali terror i zastraszanie.

W latach 1934-1939 określenie Sipo stosowano wobec połączonych Gestapo i Kripo. Po zakończeniu II wojny światowej pojęcie Sicherheitpolizei przetrwało na terenie NRD, będąc potoczną nazwą pewnych jednostek organizacyjnych tajnych służb wschodnioniemieckich.

« Powrót do Leksykonu