Skalbmierz

Skalbmierz – miasto w województwie świętokrzyskim. We wczesnym średniowieczu istniała w tym miejscu osada targowa. Miasto lokowane zostało prawdopodobnie przed 1333. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1342. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1927 pozbawiony praw miejskich. W trakcie okupacji niemieckiej w latach 1943–1945 oddział roboczy jeńców sowieckich oraz ośrodek konspiracji.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz