Słownik

Słownik – zestaw (zbiór) definicji wyrażeń lub słów opracowany według określonej, ustalonej zasady. Zazwyczaj ma to charakter artykułów w postaci haseł ułożonych alfabetycznie, ale także tematycznie itp.

« Powrót do Leksykonu