Słowo Powszechne

Słowo Powszechne (1947–1997) – dziennik katolicki o zasięgu ogólnopolskim.

Gazeta powstała w 1947 z inicjatywy Bolesława Piaseckiego jako organ Stowarzyszenia PAX. Gazeta promowała współpracę środowisk katolickich z władzami PRL. Pismo było krytykowane przez Episkopat Polski, który nigdy nie uznał „Słowa” za pismo katolickie. W październiku 1956 roku na łamach dziennik ukazał się artykuł Bolesława Piaseckiego pt. „Instynkt państwowy”, który stał się pretekstem do dla kampanii przeciwko autorowi i przeciwko Stowarzyszeniu PAX. Kampania ta doprowadziła do uprowadzenia i zamordowania syna Bolesława Piaseckiego – Bohdana. W 1968 pismo zapoczątkowało kampanię antysemicką w polskich mediach, publikując artykuł „Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego”, która przyczyniła się do wyjazdu z kraju wielu tysięcy, często już zasymilowanych, Żydów.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz