Solidarność

NSZZ (SolidarnośćNiezależny Samorządny Związek Zawodowy) „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi PRL.

« Powrót do Leksykonu