Sprzedaż

Sprzedaż – zestaw czynności (głównie finansowych) związanych z odpłatnym dostarczeniem określonych towarów, dóbr, bądź też usług.

« Powrót do Leksykonu