Achremczyk Stanisław

Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna) – polski historyk.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1974). W 1979 roku uzyskał doktorat, w 1991 habilitował się. Następnie jako profesor związał się z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Badania naukowe Stanisława Achremczyka obejmują dzieje nowożytne Polski i regionu Warmii i Mazur, życie sejmikowe Prus Królewskich, samorząd ziem pruskich, życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w XVII i XVIII wieku oraz biografistykę. Opublikował ponad 400 prac.

« Powrót do Leksykonu