Lorentz Stanisław

Stanisław Lorentz (ur. 28 kwietnia 1899 w Radomiu, zm. 15 marca 1991 w Warszawie) − polski historyk sztuki, muzeolog, profesor i polityk.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował historię sztuki. W 1924 obronił doktorat. Po rezygnacji ze stanowiska był wykładowcą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W latach 1936–1982 (z przerwą w czasie II wojny światowej) pełnił funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. We wrześniu 1939 i podczas okupacji niemieckiej zasłużył się w akcji ratowania dóbr kultury polskiej i najcenniejszych zabytków znajdujących się w Warszawie. Po 1945 działał na rzecz odbudowy zabytków i muzeów, a w 1947 został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1937 roku związany z Klubem Demokratycznym w Wilnie oraz SD. W latach 1965–1969 sprawował mandat posła na Sejm PRL.W 1947 odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 1955 odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz