Mayer Stanisław

Stanisław Mayer (ur. 7 sierpnia 1899 we Lwowie, zm. 19 czerwca 1982 w Londynie) – major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych , w 1972 mianowany przez władze emigracyjne generałem brygady.

Służył w Legionach Polskich, wcielony po internowaniu do austriackiej armii, w II RP wspinał się po szczeblach wojskowej kariery, przed II wojną światową wykładał taktykę i miał stopień majora WP. Po upadku Wojny obronnej Polski znajdował się w niemieckiej niewoli. Następnie od 1945 do 1947 był szefem sztabu artylerii 2 Korpusu (Włochy). Osiadł w Londynie a jego zwłoki zostały spopielone.

« Powrót do Leksykonu