Starszy szeregowy

Starszy szeregowy – najwyższy stopień w korpusie szeregowych. Aby go posiadać trzeba m.in. mieć ukończone przynajmniej gimnazjum i posiadać przygotowanie zawodowe, np. zasadniczą szkołę zawodową, odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze, przejść testy sprawnościowe i psychologiczne, być osobą niekaraną. Równorzędnym stopniem jest stopień starszego marynarza w Marynarce Wojennej. Oznaczenie według kodu NATO: OR-02. Stosowany skrót: st. szer.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu