Stronnictwo Pracy

Stronnictwo Pracy – SP, polska prawicowa, chadecka partia polityczna, działająca pod różnymi nazwami i z przerwami od 1989 roku. W 1990 roku przyjęto nazwę Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, nawiązywało do Stronnictwa Pracy, działającego w latach 1937–1950. W programie partii znalazły się hasła niepodległościowe. Popierała społeczną gospodarkę rynkową, odwoływała się do katolickiej nauki społecznej i opowiadała się za prywatyzacją i wolnym rynkiem. Wśród założycieli byli Władysław Siła-Nowicki, Ryszard Bender i Janusz Zabłocki.

« Powrót do Leksykonu