Student

Student (łac. studere – starać się) – współczesna nazwa określająca osobę kształcącą się na studiach wyższych.

W przeszłości studentami określano gdzieniegdzie uczniów gimnazjów. W średniowieczu odpowiednikiem studentów byli żacy.

« Powrót do Leksykonu