Symulacja

Symulacja – odtwarzanie zjawisk lub zachowań danego obiektu przy wykorzystaniu jego modelu (np. matematycznego itd.).

Symulacja może także oznaczać w powszechnym znaczeniu udawanie określonej choroby. Gry komputerowe są rodzajem symulacji.

« Powrót do Leksykonu