Tajna Armia Polska

Tajna Armia Polska – polska organizacja konspiracyjna działająca w latach 1939-1940. Została utworzona 9 listopada 1939 roku przez połączenie dwóch grup konspiracyjnych: Jana Dangla i Jana Włodarkiewicza. Organizacja kierowana przez Jana Dangla działała w Warszawie i liczyła ok. 300 członków, wywodzących się głównie ze środowiska studentów Szkoły Głównej Handlowej. Organizacja założona przez Jana Włodarkiewicza, przy współpracy m.in. z Witoldem Pileckim, grupowała głównie wojskowych oraz działaczy społecznych związanych z chrześcijaństwem.

Była to organizacja wojskowa, odwołująca się do idei narodowej i chrześcijaństwa, deklarowała lojalność wobec rządu na uchodźstwie. W połowie 1940 roku TAP liczyła prawdopodobnie ok. 19 000 członków, w tym co najmniej 129 oficerów i podchorążych oraz 323 podoficerów, zorganizowanych, zgodnie z wojskowym charakterem organizacji, w plutony, kompanie i bataliony. 28 września 1940 roku TAP przystąpiła do Konfederacji Narodu i zasiliła szeregi Konfederacji Zbrojnej, która scaliła się ze Związkiem Walki Zbrojnej.

« Powrót do Leksykonu