Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnieteatr dramtyczny.

Został założony 1 maja 1946 w Gnieźnie. Od 1955 roku jest jedynym profesjonalnym teatrem dramatycznym w kraju noszący imię Aleksandra Fredry. W latach 1986-1990 z powodu przebudowy sceny wystawiał spektakle w całej Wielkopolsce i województwach sąsiednich. W repertuarze teatru dominują adaptacje dramatów Sofoklesa, W. Szekspira, Moliera, A. Fredry, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, N. Gogola, S. Wyspiańskiego, W. Gombrowicza, S. Mrożka, T. Różewicza oraz baśni H. Ch. Andersena.

« Powrót do Leksykonu