traktat

traktat – pojęcie oznaczające umowę międzynarodową, zazwyczaj o wyższej randze i wymagającej ratyfikacji.

Niektórzy badacze uważają, że nazwą „traktat” należy określać umowy w pisemnej formie i zawarte wyłącznie pomiędzy państwami. Jako umowa międzynarodowa traktat jest jednym z dwóch źródeł prawa międzynarodowego i najważniejszym instrumentem regulującym relacje/stosunki między państwami.

« Powrót do Leksykonu