Twórczość

Twórczość – generalnie ogół dzieł wykonanych przez kogoś, np. przez poetę czy literata; tworzenie czegoś, kreowanie rzeczywistości, dzieła (np. twórczość muzyczna).

« Powrót do Leksykonu