Unia Afrykańska

Unia Afrykańska (UA) – międzynarodowa organizacja polityczna, wojskowa i gospodarcza, która zrzesza wszystkie organizmy państwowe w Afryce.

Ma charakter unii kontynentalnej. Została powołana w 2002 roku, w Durbanie, a jej stolicą jest Addis Abeba. Celami UA są promowanie demokracji, chronienia praw człowieka w Afryce, zapobieganie konfliktom zbrojnym, utworzenie wspólnego, jednolitego bloku gospodarczo-handlowego oraz ograniczanie kapitału z byłych potęg kolonialnych. Organizacja ma swoją flagę oraz dewizę: „Zjednoczona i Silna Afryka”.

« Powrót do Leksykonu