Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) – kościelna uczelnia katolicka finansowana na zasadach uczelni publicznej.

Została założona w 1981 roku jako Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. W 2009 została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieUniwersytet prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach w Krakowie i jednym w Tarnowie. Jednostki organizacyjne uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w czterech dyscyplinach. Posiadają również uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego: nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauk humanistycznych w zakresie historii oraz nauk teologicznych. Uczelnia jest podzielona na: Wydział Filozoficzny, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

« Powrót do Leksykonu