Kowalski Waldemar

Waldemar Zbigniew Kowalski (ur. 2 maja 1957 w Kielcach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.

Absolwent Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzował się w 1988 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieStopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 roku. Postanowieniem Prezydenta RP z 31 października 2007 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1980–1983 był dziennikarzem „Słowa Ludu”. W 1983 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w historii nowożytnej i historii życia społeczno-religijnego XVI–XVIII wieku.

« Powrót do Leksykonu