Kielce

Kielce – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. W 1844 roku wykryty został tutaj spisek ks. Piotra Ściegiennego, którego aresztowano w Kielcach podczas przygotowań do wystąpienia przeciw zaborcy.  Po wybuchu pierwszej wojny światowej do Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa Strzelców J. Piłsudskiego, a we wrześniu 1914 roku odbyło się tu zaprzysiężenie I Pułku Legionów Polskich. W latach 30 XX wieku Kielce znalazły się w COP.

Lata 1939-1945 to dla Kielc okres aktywnej konspiracyjnej walki o odzyskanie wolności. Działały tu agendy ZWZ-AK, SZP, BCh i NSZ. Funkcjonował hufiec Szarych Szeregów. W lasach podkieleckich od 1943 roku skupiały się oddziały partyzanckie. Jedną z najsłynniejszych akcji partyzantki niepodległościowej było rozbicie komunistycznego więzienia w Kielcach 2 sierpnia 1945 roku. Oddział Antoniego Hedy ps. „Szary” uwolnił kilkuset więźniów. 4 lipca 1946 roku miał miejsce w Kielcach tzw. pogrom kielecki.

« Powrót do Leksykonu