Walenty Roździeński

Walenty Roździeński – ur. około 1560 roku w miejscowości Roździeń, dziś dzielnica Katowic: Szopienice-Burowiec, zm. po 1621 roku tamże − polski hutnik, właściciel kuźni, zarządca hut, poeta i literat epoki baroku.

Pracował jako zarządca huty na dworze koszęcińskiego pana Andrzeja Kochcickiego, gdzie napisał wierszowany poemat „Officina ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”, z którego Walenty Roździeński jest najbardziej znany. Utwór opisywał stan ówczesnego górnictwa i hutnictwa i było to pierwsze takie dzieło na ziemiach polskich. Poemat Roździeńskiego zawiera informacje z wielu dziedzin ówczesnej nauki, uzupełnia współczesną wiedzę o epoce w zakresie metalurgii, stosunków społecznych i historii gospodarki, językoznawstwa, geografii, literaturoznawstwa, a także wskazuje na kulturową jedność Śląska przełomu XVI i XVII wieku z ziemiami Królestwa Polskiego.

« Powrót do Leksykonu