Wegetacja

Wegetacja – nazwa określająca procesy życiowe roślin i ich rozwój; bezcelowe życie człowieka bez perspektyw.

« Powrót do Leksykonu