Wiec

Wiec – masowy spęd ludności zorganizowany w celu przedyskutowania określonych zagadnień, najczęściej politycznych.

Obecnie pojęcie kojarzy się z wiecami organizowanymi przez polityków i partie polityczne w ramach wyborów, ale w przeszłości (starożytność, średniowiecze) wiece były formą obradowania władz danego organizmu, czy to w postaci plemienia, rodu, państwa itd.

« Powrót do Leksykonu