Janukowycz Wiktor

Wiktor Janukowycz – ur. 9 lipca 1950 r. w Jenakijewem, w obwodzie donieckim, ukraiński polityk, naukowiec, profesor ekonomii i prawa. Premier Ukrainy w latach 2002–2005 i 2006–2007, w latach 2010–2014 prezydent Ukrainy. W 2004 roku wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie jednak oficjalne wyniki znacząco odbiegały od od wyników sondaży przeprowadzanych w lokalach wyborczych tzw.exit polls, co sprawiło że nie zostały uznane przez opozycję ani przez międzynarodowych obserwatorów z OBWE. Sąd nakazał powtórzenie II tury wyborów, które Janukowycz przegrał z Wiktorem Juszczenką. Wygrał kolejne wybory w 2010 roku.

21 listopada 2013 roku Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odłożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co zapoczątkowało protesty zwolenników integracji z UE. Był to początek tzw. Euromajdanu. Protest i okupowanie głównego Placu Niepodległości w Kijowie trwało kilka miesięcy. M.in. nacjonalistyczne ugrupowanie Prawy Sektor, domagało się natychmiastowej dymisji prezydenta Janukowycza i groziło walką zbrojną, dając czas do godz. 10:00, 22 lutego 2014 roku na dymisję Janukowycza.

W ulicznych walkach trwających w dniach 18-20 lutego, wywołanych brutalnymi próbami pacyfikacji protestów, zginęło kilkadziesiąt osób, kilkaset zostało rannych. Wiktor Janukowycz pod naciskiem opinii zachodniej, a także fali wzburzenia w kraju zdecydował się przywrócić konstytucję z 2004 roku i doprowadzić do wcześniejszych wyborów. 22 lutego Rada Najwyższa odsunęła od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza, który uciekł z kraju. 28 lutego 2014 roku ujawnił się publicznie podczas konferencji prasowej w Rostowie nad Donem w Rosji, na której stwierdził, że jego odsunięcie od władzy przez Radę Najwyższą było nielegalne i tym samym nadal uważa się za prezydenta Ukrainy.

« Powrót do Leksykonu