Heinrich Wilhelm

Wilhelm Heinrich – ps. „Szofer” urodził się 17 stycznia 1917 roku w Starym Bielsku. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, od lipca 1946 roku członek zgrupowania Henryka Flame „Bartka”. Za „udział w nielegalnej organizacji NSZ”, usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, wzięcie udziału w „gwałtownym zamachu przy użyciu broni” na członków PPR i UB oraz nielegalne przechowywanie broni i kilka napadów rabunkowych został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci utratę praw publicznych na zawsze i przepadek całego mienia. Wyrok wykonano 28 grudnia 1946 roku w Bielsku.

« Powrót do Leksykonu