Findeisen Władysław

Władysław FindeisenWładysław Findeisen – ur. 28 stycznia 1926 r. w Poznaniu, polski inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Warszawskiej. W czasie II wojnie światowej był członkiem AK, walczył w Powstaniu warszawskim. W latach 1986–1990 przewodniczył Prymasowskiej Radzie Społecznej, należał też do Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, przewodniczył obradom plenarnym. W wyborach na Sejm kontraktowy uzyskał mandat senatora. Drugi raz został senatorem w 1991 roku, z ramienia Unii Demokratycznej.

« Powrót do Leksykonu