Korotyński Władysław Rajnold

Władysław Rajnold Korotyński (ur. w 1866 w Wilnie, zm. 16 czerwca 1924 w Warszawie) – polski literat i dziennikarz.

Pracował w „Gazecie Warszawskiej” od 1884 do 1892, następnie w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kurierze Codziennym” i innych czasopismach, a od lipca 1899 był redaktorem „Kurjera Warszawskiego”. Osobno wydał: Stylistyka języka polskiego (Warszawa, 1899); Syrokomla o sobie (tamże, 1895) i życiorysy znakomitych Polaków XII-XVI w. pt. Panteon polski wiedzy i sztuki (tamże, 1898).

« Powrót do Leksykonu