Gutkowski Wojciech

Wojciech Gutkowski – ur. 16 kwietnia 1775 r. w Znamieniu w powiecie garwolińskim, zm. 1 maja 1826 r. w Lublinie, polski inżynier wojskowy, podpułkownik w Korpusie Inżynierów, pedagog wojskowy, pisarz, wolnomularz, ekonomista, autor powieści utopijnej oraz reprezentant polskiej myśli politycznej okresu oświecenia. Brał udział w Insurekcji kościuszkowskiej. Po III rozbiorze Polski osiadł w Lublinie i poświęcił się studiom agronomicznym. Był też w tym czasie wysoko postawionym działaczem wolnomularskim. W 1807 roku wstąpił do armii polskiej w randze kapitana.

W 1817 roku napisał utopijną powieśćPodróż do Kalopei”, gdzie kalop to odwrócony wyraz Polak. W powieści reprezentowane były poglądy zbliżone do postulowanych przez pierwszych teoretyków socjalizmu, ponieważ zdążały do zmniejszania nierówności społecznych oraz budowy utopijnego, nierzeczywistego państwa.

« Powrót do Leksykonu