Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) – niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy.

Została założona w 1999 roku jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Jest organizacją non-profit. Posiada dziewięć wydziałów. Od 2005 roku patronką uczelni jest Święta Królowa Jadwiga. Oferta studiów obejmuje studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia). Prowadzi również studia podyplomowe w ok. 80 specjalnościach. Przy uczelni działa także m.in. Centrum Europejskie, Centrum Kultury Medialnej, Inkubatory Przedsiębiorczości, In-Lab, Studencka Strefa Biznesowa, Przedszkole Akademickie, Żłobek Uczelniany, Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. W 2011 roku ofertę edukacyjną tworzyło 17 kierunków studiów i ok. 100 specjalności.

« Powrót do Leksykonu