Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – niepubliczna szkoła wyższa w Bydgoszczy.

Powstała w 2005 roku. Jest uczelnią zawodową o profilu medycznym. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich (I stopnia), magisterskich (II stopnia) oraz podyplomowych. Ofertę edukacyjną tworzą 3 kierunki (oraz 2 dodatkowe będące obecnie w przygotowaniu) i 11 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczestniczy w programie Erasmus+. Uczelnia współpracuje ze szpitalami bydgoskimi.

« Powrót do Leksykonu