WSSE w Warszawie

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie – uczelnia niepubliczna.

Została założona w 1996 roku. Uczelnia oferuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunku bezpieczeństwo narodowe w systemie niestacjonarnym. W początkowym okresie istnienia uczelnie studia niestacjonarne realizowane były z zastosowaniem przekazu wykładów w TV Edusat oraz wspomagane za pomocą platformy e-learningowej na której studenci mogli oglądać wykłady video w trybie off-line, zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez wykładowców oraz rozwiązać testy zaliczeniowe.

« Powrót do Leksykonu