Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (WSTI) − niepubliczna szkoła wyższa.

Powstanie WSTI jest efektem syntezy 12 lat doświadczeń Szkoły Policealnej Informatyki NOVUM, która rozpoczęła działalność w 1993 roku na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ośrodka Szkolenia Informatycznego DEMO (1991). Szkoła prowadzi dzienne i zaoczne, 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku informatyka, 3,5-letnie studia licencjackie na kierunku grafika. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus.

« Powrót do Leksykonu