Wyprawa

Wyprawa – podjęta w celach zazwyczaj naukowych (ale także np. w celach wojennych) wyprawa; zorganizowana grupa osób podejmujących wspólną eskapadę.

« Powrót do Leksykonu