Zabór

Zabór – pojęcie wieloznaczne oznaczające zarówno przywłaszczenie sobie nie swojej własności, ale także terytorium, które jest okupowane przez inne państwo.

Zaborem określa się także sam fakt sprawowania władzy na terenie okupowanym, jak w Polsce pod zaborami.

« Powrót do Leksykonu