Zamek Cesarski w Poznaniu

Zamek Cesarski w Poznaniu – zamek w województwie wielkopolskim.

Został wzniesiony w latach 1905-1910 dla ostatniego cesarza niemieckiego Wilhelma II. Konstrukcja zamku powstała na planie nieregularnego wieloboku w stylu neoromańskim. Po powstaniu wielkopolskim zamek wszedł w posiadanie Rzeczpospolitej. Po przejęciu przez III Rzeszę, we wrześniu 1939 roku, zdecydowano o przebudowie dawnej rezydencji cesarskiej na siedzibę Adolfa Hitlera i sprawującego w jego imieniu funkcję namiestnika Kraju Warty, Artura Greisera. W okresie powojennym rozważano zburzenie budowli kojarzącej się z okresem zaborów i hitlerowskiej okupacji. W 1948 roku zamek przemianowany został na Nowy Ratusz i stał się siedzibą Miejskiej Rady Narodowej, a w 1962 – Pałacu Kultury. W latach 2010-2012 miała miejsce przebudowa kompleksu Sali Wielkiej.

« Powrót do Leksykonu