Zamek Kiszewski

Zamek Kiszewski – zamek, następnie dwór w województwie pomorskim.

Pierwsze poszlaki odnośnie grodu warownego książąt pomorskich pochodzą z przełomu IX i X wieku. Krzyżacy po przejęciu terenu wsi rozpoczęli budowę drewniano-ziemnego dwuczłonowego zamku. Zadaniem zamku miało być ubezpieczanie środkowej części Pomorza Gdańskiego przed atakami ze strony polskiej. Został otoczony grubym murem i basztą z bramą wjazdową. Budowa ruszyła w 1350 roku. Oprócz funkcji administracyjno-gospodarczych zamki te miały również funkcje militarne. Kontrolowały szlaki komunikacyjno-handlowe z Rzeszy, Nowej Marchii i Wielkopolski na Pomorze i do Prus. Po wybuchu wojny 13-letniej w 1454 roku zamek został zdobyty przez wojska miasta Gdańska, po czym zburzono główny człon zamku. W połowie XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek i folwark zostały zniszczone przez Szwedów. W 1772 roku przeszedł we ręce Prus. W XIX wieku wyburzono częściowo mury, a w ich miejscu postawiono dwór. Na początku lat 30 XX wieku dwór przechodzi poważny remont – zostaje on skanalizowany i zelektryfikowany. Został opuszczony w 1944 roku i rozkradziony po wojnie. Został przejęty przez władze PRL. W 1990 przeszedł w ręce prywatne.

« Powrót do Leksykonu