Zamek w Czorsztynie

Zamek w Czorsztynie– gotycki zamek w województwie małopolskim w granicach Pienińskiego Parku Narodowego.

Został wzniesiony w XIV wieku na wzgórzu nad Dunajcem. Kazimierz Wielki rozbudował zamek i otoczył go murami obronnymi. W tym czasie zamek stał się jednym z ważniejszych założeń obronnych kraju, z uwagi na położenie przy rozwidleniu szlaków handlowych, w tym ważnej drogi na Węgry. Usytuowanie na wyniosłej skale pozwalało na kontrolę znacznej części doliny DunajcaZamek pełnił też funkcję komory celnej, a później siedziby starostów. Najpóźniej w wieku XVI powstał zamek dolny zwany Przygródkiem. W XVII wieku nastąpiła przebudowa zamku. Powstała wówczas m.in. czterokondygnacyjna baszta. Upadek zamku rozpoczął się od dewastacji przez wojska kozackie w latach 1734-1735. Poważnie uszkodzony został dach od uderzenia pioruna w 1790 roku. Pierwsze poważniejsze prace zabezpieczające ruiny zostały przeprowadzone w latach 1951-1957. W 1992 roku rozpoczęto kompleksowe prace konserwatorskie. W 1996 roku zamek został udostępniony dla zwiedzających.

« Powrót do Leksykonu