Zamek w Gniewie

Zamek w Gniewie – zamek w województwie pomorskim.

Został wzniesiony przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV wieku. Został zajęty przez wojsko polskie na początku XV wieku i odbudowany. Spłonął podczas wojny trzynastoletniej. Na mocy II pokoju toruńskiego został włączony do Polski. W 1565 roku przeprowadzono prace remontowe. W 1625 roku zamek na dwa lata zajęły wojska szwedzkie. Podczas zaborów wszedł pod władanie pruskie. Był przebudowywany w XVIII i XIX wieku. Rozebrano wtedy dużą czworoboczną wieżę w narożu wschodnim i zastąpiono ją wieżyczką, zburzono gdanisko, zasypano fosy i przebito nowe otwory okienne zmieniając wygląd zewnętrzny zamku. Po I wojnie światowej, w 1920 Gniew wrócił do Polski. Rok później ucierpiał w czasie pożaru. Po roku 1939 niemieckie władze okupacyjne urządziły na terenie zamku więzienie dla Polaków. Był poddawany pracom remontowym w latach 1968-1974. Przywrócono częściowo wtedy wygląd zamku z czasów średniowiecza. Drugi etap odbudowy zamku rozpoczął się w 1992 roku. Od 2010 roku właścicielem zamku jest firma prywatna.

« Powrót do Leksykonu