Zamek w Korzkwi

Zamek w Korzkwi – zamek rycerski leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd.

W XIV wieku wybudowana została wieża, pełniącą funkcję obronną i mieszkalną. Budowla została przebudowana. Pod koniec XIX wieku budowla popadła w ruinę.  Zamek ponownie został odnowiony i pełni obecnie funkcję hotelu.

« Powrót do Leksykonu