Zamek w Kowalewie Pomorskim

Zamek w Kowalewie Pomorskimzamek znajdujący się w Kowalewie Pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie w stanie ruiny.

Zamek został wzniesiony w latach ok. 1300- 1330 przez Krzyżaków. W 1410 i 1422 roku zamek był obsadzony przez wojska króla Władysława Jagiełły. Po wojnie trzynastoletniej był siedzibą starostów grodowych i miejscem sądów grodzkich województwa chełmińskiego. W wyniku potopu szwedzkiego zamek popadł w ruinę. Ostatecznie rozebrany przez władze pruskie około połowy XIX wieku na budowę kościoła ewangelickiego. Do czasów dzisiejszych zachowały się wyłącznie fragmenty murów przyziemia i filar gdaniska.

« Powrót do Leksykonu