Zamek w Morsku

Zamek w Morsku (Bąkowiec) – zamek rycerskiego leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w województwie śląskim.

Początki zamku nie mają udokumentowanej historii. Pierwszą wzmiankę o zamku Bąkowiec (Bancowecz) zapisano w 1390 roku. Został zbudowany na wyniosłej skale na planie nieregularnego wieloboku. Półkoliste baszty w narożnikach pełniły rolę obserwacyjną i obronną. Znajduje się w systemie tzw. Orlich Gniazd. Na przełomie XV i XVI wieku, w jego miejsce wybudowano nowy murowany zamek. Od XVII był już w ruinie. W 1961 roku przeprowadzono konserwację ruin.

« Powrót do Leksykonu