Zamek w Pieniężnie

Zamek Kapituły Warmińskiej w Pieniężniezamek w województwie warmińsko-mazurskim.

Został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku przez biskupów warmińskich. Była to konstrukcja w stylu gotyckim, na planie zbliżonym do trapezu i składał się ze skrzydła mieszkalnego i gospodarczego oraz dziedzińca, obwiedzionych murem. Był parokrotnie niszczony i odbudowywany. W 1520 roku został zdobyty przez Zakon krzyżacki. W latach 1589-1599 zarządcą zamku był książę Siedmiogrodu Andrzej Batory (bratanek Stefana Batorego). Po zniszczeniach w XVII wieku przebudowany w stylu barokowym. W 1772 roku zamek przestał być własnością kapituły warmińskiej. Około 1870 roku rozebrano skrzydło wschodnie i południowe. Pozostałe skrzydła przebudowo na potrzeby administracji i sądu pruskiego zaborcy. Zachowało się skrzydło zachodnie odnowione po 1945 roku, ruiny skrzydła północnego oraz piwnice ze sklepieniami gotyckimi.

« Powrót do Leksykonu