Zamek w Złotorii

Zamek w Złotorii – zamek położony w województwie kujawko-pomorskim. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.

Został wzniesiony w połowie 1343 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiegomiejscu drewnianego grodu książąt mazowieckich, który istniał od czasów wczesnego średniowiecza. Został zbudowany w gotyckim stylu architektonicznym na planie wydłużonego prostokąta. Składał się budynku mieszkalnego, otoczonego murem dziedzińca, oskarpowanej wieży obronnej oraz przedzamcza. Od wschodu otoczony fosą. Był jednym z ważniejszych warowni w strefie konfliktów polsko-krzyżackich. W latach 1379-1392 zamek należał do Władysława Opolczyka. Oddał go w zastaw za 50 tysięcy florenów Krzyżakom. Na mocy ugody w Raciążu został wykupiony przez Władysława Jagiełłę. Następnie zdobyty i zniszczony na rozkaz Ulricha von Jungingena. Na mocy I porozumienia toruńskiego ponownie wrócił w ręce Królestwa Polskiego. Na początku XIX w. uległ częściowej rozbiórce, której zaniechano z powodu bardzo mocnej zaprawy użytej do budowy. Po dziś dzień zachował się fragment kwadratowej wieży w dwóch kondygnacjach oraz część murów obwodowych i murów przedzamcza.

« Powrót do Leksykonu