Bujak Zbigniew

Zbigniew BujakZbigniew Bujak – ur. 29 listopada 1954 r. w Łopusznie, polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, poseł na Sejm. W 1980 roku zaangażował się w działalność w opozycji demokratycznej, był współzałożycielem NZSS „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie. Był członkiem prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął zatrzymania i pozostawał w ukryciu. Był jednym z najdłużej ukrywających się członkówSolidarności”, aresztowany w maju 1986 roku, został zwolniony po 4 miesiącach na mocy amnestii.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu i w rozmowach w Magdalence, ale nie wystartował w wyborach do Sejmu kontraktowego. Był jednym z założycieli Agory S.A. i jednym z trzech współprzewodniczących Unii Pracy. Sprzeciwiając się współpracy Unii Pracy z SLD, w 1998 roku odszedł z partii wraz z grupą byłych posłów i działaczy, przystępując do Unii Wolności.

« Powrót do Leksykonu